Miksi kipulääkkeet eivät juuri auta?

Lääkehoidon rinnalla tulee tietää, miten vamman kanssa tulee toimia, jotta nopeampi toipuminen on mahdollista

Välilevyn pullistuma on kivulias vamma/vaurio ranganrakenteessa, joka aiheuttaa lähes jatkuvaa tai jatkuvaa hermokipua raajaan tai raajoihin riippuen vamman koosta ja sijainnista. Varmasta kärsiviä asiakkaita kysyvät usein miksi voimakkaat kipulääkkeet eivät auta kipuihin. 

 Voidaksemme ymmärtää, miksi kipulääkkeet eivät juurikaan auta vamman aiheuttamiin hermokipuihin, tulee meidän ymmärtää sekä välilevyn toimintaa, kivunaiheuttajia että vammanlaatua.  

LÄÄKITYS

Katsomalla videon saat tietoa siitä, miksi lääkitys ei juurikaan auta ja miksi mitkään hoitavat tahot eivät voi manuaalisesti korjata vammaa ranganrakenteestasi. 

Kipulääkkeiden käyttö vamman aikana on lähes välttämätöntä, mutta lääkkeitä ei tulisi joutua käyttämään viikosta toiseen, jos vamman perimmäinen syy ymmärretään ja vammaa hoidetaan oikein.  

Välilevyn pullistumasta kärsivät asiakkaat jäävät usein kuukausien kipukierteeseen, kun hoito pohjautuu lääkkeelliseen kivun hoitoon.  

VÄLILEVYJEN TOIMINTAPERIAATE

Välilevyt sisältävät kudosnestettä, joka on välilevyjen hyvinvoinnin ja selkärangan joustavuuden perusta. Välilevyjen tehtävänä on mahdollistaa selkärangan liikkuvuus ja toimia iskunvaimentimena nikamarakenteiden välissä.

Välilevyjen aineenvaihdunnallinen toiminta on sidekudosseinämän sisälle suljettu järjestelmä. Sidekudosseinämä estää välilevyn kudosnesteen tihkumisen välilevyn rakenteen ulkopuolelle ja suojaa välilevyn liiallisen pullistelun.   

Selkärangan hyvinvoinnin ja toiminnan kannalta välilevyn pullistuma tulee hoitaa mahdollisimman nopeasti oireettomaksi.

LÄÄKEILLÄ EI VOIDA VAIKUTTAA VÄLILEVYJEN TOIMINTAAN

Kun selkärangan suojaavaan ja tukevaan sidekudosseinämään tulee vamma/vaurio pääsee välilevyn kudosneste tihkumaan rakenteen ulkopuolelle aiheuttaen kudosärsytystä hermojuureen ja sitä ympäröivään kudokseen tulehduttaen niitä. 

Lääkityksellä ei voida estää kudosnesteen tihkumista eikä kudosärsytyksen syntymistä. Tulehduslääkityksellä voidaan helpottaa tulehdusreaktion aiheuttamia oireita, mutta ei estää sitä. 

LÄÄKKEILLÄ EI VOIDA ESTÄÄ VÄLILEVYN PULLISTELUA

Kun selkärangan suojaavaan ja tukevaan sidekudosseinämään tulee vamma/vaurio pääsee välilevy pullistelemaan suojaavan ja tulevan sidekudosseinämän läpi. Välilevyn pullistelu aiheuttaa hermorakenteeseen lähes jatkuvaa tai jatkuvaa hermopainetta, vamman koosta riippuen. 

Lääkityksellä ei voida estää välilevyn pullistelua. Välilevy elää ja joustaa lääkityksestä riippumatta. Vahvoilla kipulääkkeillä voidaan estää kivunviestintää, jolloin oireet hivenen helpottuvat, mutta vauriota ranganrakenteessa lääkkeet eivät korjaa. 

LÄÄKKEILLÄ EI VOIDA KORJAT
RANGAN RAKENTEESSA OLEVAA VAURIOTA

Välilevyn pullistuman kohdalla on kysymys sidekudosseinämän vauriosta, jonka seurauksena kivuliaiden oireiden syntyminen on mahdollista. 

Lääkkeet eivät korjaa selkärangan rakenteessa olevaa sidekudosseinämän vauriota. Näin ollen lääkkeillä ei voida parantaa välilevyn pullistuman perimmäisen syyn aiheuttajaa. 

Lisäksi on huomioitavaa se, ettei lääkäri eikä kukaan mukaan hoitava taho voi korjata kehon ulkopuolelta käsin ranganrakenteessa olevaa vauriota. Paras, nopein ja turvallisin tapa hoitaa välilevyn pullistuma oireettomaksi, olet sinä itse! Välilevyn pullistumassa on kysymys parantumisprosessista, joka tulee käydä läpi.

Jotta nopeampi toipuminen on mahdollinen, tulee lääkehoidon rinnalla tietää, miten vamman kanssa tulee toimia.

LÄÄKKEIDEN VAIKUTUSMEKANISMIT

Välilevyn pullistuman osalta on  hyvä ymmärtää, ettei kipulääkkeillä voida  suoranaisesti vaikuttaa kivunaiheuttajiin (kudosnesteen tihkumiseen ja välilevyn pullisteluun). Tämä selittää sen, miksi kipulääkkeet eivät vie kokonaan pois raastavaa hermosärkyä. 

Lääkityksellä pyritään helpottamaan välilevyn aiheuttamia välillisiä oireita. Lääkkeiden tavoitteena on helpottaa tulehduksen, turvotuksen ja hermopaineen aiheuttamaa oireita, jolloin kipuun saadaan pientä helpotusta. Kivunhoidossa  tulehduskipulääkkeiden rinnalla käytetään usein vahvoja kipulääkkeitä.

Vahvoja kipulääkkeiden osalta on hyvä tiedostaa, että niillä pyritään nostamaan kipukynnystä tai estämään  kivunviestintä järjestelmää toimintaa, jotta hermokivut olisivat asiakkaille siedettävämpiä tai kivuntaso saadaan laskettua siedettävälle tasolle.

Vahvat kipulääkkeet voivat altistaa vammasta kärsivän asiakkaan kipukierteelle, kun asiakkaat eivät aisti kipua normaalisti. Kivunviestintä järjestelmän vaimennettua asiakkaat voivat tietämättään pahentaa vammaansa ranganrakenteessa.  Vahvoja kipulääkkeitä käytettäessä asiakkaan tulee tietää, miten vamman kanssa tulee toimia, jottei vamma rangan rakenteessa pääse pahenemaan.  

Välilevynpullistuma ei itsessään ole vakava vamma, mutta
HOITAMATTOMANA tai VIRHEELLISESTI
hoidettuna, siitä voi sellainen tulla.

Lisätietoa HOITO-OPPAASTA

Copyright by Välilevynpullistuma.fi/Terhi Kuolimo/SPORT 2us®

Scroll to Top
Välilevynpullistuma.fi