Miksi hermokivut tulee ottaa vakavasti?

Välilevyn pullistuman hoito tulisi aloittaa pikimmiten hermokipujen ilmaannuttua, jotta vamma ei pääse pahenemaan ja pitkittymään virheellisen toiminnan ja tekemisen seurauksena. Mikäli oireesi ovat kestäneet yli 2-3 viikkoa, on se merkki siitä, ettei parantumisprosessi vamma-alueella ole päässyt alkamaan. 

Selkärangan hyvinvoinnin ja toiminnan kannalta välilevyn pullistuma
tulee hoitaa mahdollisimman nopeasti oireettomaksi.

VÄLILEVYN PULLISTUMA PAHENEE, PITKITTYY JA UUSII HEKÄSTI

Välilevyn pullistuma ei oikein hoidettuna oireile viikoista ja kuukausista toiseen. Mikäli hermokipu oireesi ovat äkillisesti tai hiljalleen pahentuneet, on se merkki siitä, että vaurioalue rangan rakenteessa pahenee. 

Havahdu, jos hermokipualue on laajentunut, kipu on voimistunut ja muuttunut terävämmäksi sekä / tai satunnaiset oireet ovat muuttuneet lähes jatkuviksi tai jatkuviksi. 

Havahdu näihin muutokisiin

Oirekuvan muuttuu, kun rangan rakenteellinen vaurio paheneen ja välilevy pääsee työntymään pidemmälle ja välilevystä tihkuva kudosneste alkaa enemmälti tulehduttamaan hermorakennetta ja ympäröivää kudosta. Pitkittyessään välilevyn pullistuma voi aiheuttaa pysyvää haittaa ja lopun iän kivut. Tästä syystä välilevyn pullistumaan tulee suhtautua riittävällä vakavuudella. Hyvinvointisi tähden, älä vähättele oireitasi!

Paras, nopein ja turvallisin keino hoitaa välilevyn pullistuma kuntoon,
kun tiedät, miten toimit vamman kanssa arjessa ja levossa.

 Välilevyn pullistumista n.85 % korjaantuu itsestään. Yleisen hoitolinjausken mukaan 
toipumisaika välilevyn pullistumasta on keskimäärin 2-3 kuukautta, joissain tapauksissa jopa yli 6 kuukautta.
Tämä on tarpeetonta, jos vamman hoito kohdistuu oikien.
SLH®- hoitomenetelmä lyhentää toipumisaikaa pääsääntöisesti 2-3 viikkoon.

Yleinen hoitolinjaus perustuu lääkitykseen ja kuntouttamiseen. 
SLH®- hoitomenetelmä perustu vamman perimmäisen syyn hoitoon.
Tästä syystä toipumisaikaan syntyy merkittävä ero.

Pitkittyessään välilevyn pullistuma voi altistaa pysyvälle haitalle.

Vamman pahentuessa ja pitkittyessä vammasta tulla herkästi kuukausien kipupainajainen (3-12kk) tai vammasta voi myös jäädä  pysyvä haitta/pysyvät kivut, siksi vammaan tulee suhtautua riittävällä vakavuudella.

Pitkittynyt vamma aiheuttaa välilevyyn nestealenemaa, jonka seurauksena välilevyn iskunvaimennuskyky ja elastisuus saattavat kärsiä. Tämä vuoksi välilevyn pullistuma tulisi hoitaa mahdollisimman nopeasti oireettomaksi. 

Magneettikuvassa näkyy oikealla puolella terve selkäranka ja vasemmalla puolella pitkittyneen pullistumavamman pitkäaikaiset seuraukset. (Vauriokuva on julkaistu asianomaisen luvalla.)  

Mikäli vamman aiheuttamiin oireisiin ei puututa riittävällä vakavuudella ja vaurio tilanne jatkuu rangassa kuukaudesta toiseen, voi vamma altistaa asiakkaan pysyvälle haitalle.

Välilevyn pullistuman aiheuttamiin oireisiin tulee suhtautua
RIITTÄVÄLLÄ VAKAVUUDELLA!

PITKITTYNEEN VÄLILEVYN PULLISTUMA PITKÄAIKAISET SEURAUKSET

Välilevyn pullistuma ei itsessään ole vakava vamma rangan rakenteessa,
mutta
hoitamattomana tai virheellisesti hoidettuna siitä voi sellainen tulla!

Ahtauma

Välilevyn pullistuman yksi oireiden aiheuttajista on välilevyn kudosnesteen tihkuminen. Kun välilevyn kudosnestettä tihkuu rakenteensa ulkopuolelle alkaa välilevy menettää nestepitoisuuttaan.  Näin välilevyyn syntyy hiljalleen nestealenemaa, jolloin välilevyn elastisuus ja kimmoisuus alkavat vamman pitkittyessä kärsiä. Muutos on pysyvä.

Nestealeneman seurauksena välilevyt alkavat madaltumaan ja nikamaväli laskeutumaan. Tällöin puhutaan välilevyn rappeumasta. 

Rappeuma muutokset ovat iäntuomia luonnollisia muutoksia, mutta pitkittyessään välilevyn pullistuma voi nopeuttaa tätä reaktiota ja altistaa asiakkaan vamman pitkittyessä hermojuuren ahtautumiselle, koska välilevyn ulkopuolelle tihkunut kudosneste ei palaa enää välilevyn rakenteeseen takaisi. 

Välilevyn pullistuman seurauksena välilevyyn syntynyt nestealenema on siis pysyvä. Tämän vuoksi välilevyn pullistuma tulee hoitaa mahdollisimman nopeasti oireettomaksi. 

Yllä olevassa magneettikuvassa näkyi kahden nikamavälin madaltuma eli neljän (4) hermojuuren ahtauma.
Hermoahtaumat aiheuttavat asiakkaalle jatkuvaa / lähes jatkuvaa hermokipua. 

Nikamasiirtynä

Heikentyneestä tuesta johtueen voi nikamat altistua nikamasiirtymälle äkillisestä kuormituksesta johtuen (kaatuminen). Nikamasiirtymän seurauksena voi hermot jäädä puristukseen nikamarakenteiden väliin. 

Välilevyn pullistuman osalta vammasta kärsivän asiakkaan tulee tietää, miten vamman kanssa tulee toimia, jottei vamma pääse pahenemaan, pitkittymään ja uusimaan.

Selkärangan ehjä sidekudosseinämä suojaa ja tulee selkärangan toimintoja ja pitää selkärangan muodossaan.

Hoitamattomana ja pitkittyessä voi sidekudosseinämä jatkaa vaurioitumistaan, jolloin sidekudosseinämän tuki  hiljalleen heikentyy.  

Yllä olevassa magneettikuvassa asiakkaalla näkyi nikamasiirtymä, joka aiheuttaa asiakkaalle kahden (2) hermojuuren ahtauman.  Hermoahtaumat aiheuttavat asiakkaalle jatkuvaa / lähes jatkuvaa hermokipua.

Huomioitta jätetyn ja vähätellyn välilevyn pullistuman seurauksena asiakkaan vamma paheni ja pitkittyi. Asiakas sai välilevyn pullistuman seurauksena pysyvän haitan ja lopuniän hermokivut. Pitkittyneen vamman seurauksena asiakkaalla on kuusi hermojuurta ahtautuneena rangan rakenteissa pysyvästi.

VÄLILEVYN PULLISTUMAN OIREITA EI TULE VÄHÄTELLÄ

Lisätietoa HOITO-OPPAASTA

Copyright by Välilevynpullistuma.fi/Terhi Kuolimo/SPORT 2us®

Scroll to Top
Välilevynpullistuma.fi