Epäiletkö itselläsi välilevyn pullistumaa,
vai onko sinulla todennettu vamma? 

Välilevyn pullistuma on äärimmäisen kivulias vamma ranganrakenteessa, joka aiheuttaa asiakkaalle jatkuvia tai lähes jatkuvia hermokipuoireita raajaan tai raajoihin.  

TUTUSTU
HOITO-OPPAASEEN

Uusi hoitotapa lyhentää merkittävästi toipumisaikaa.

Välilevyn pullistuman aiheuttamia hermokipuoireita ei tule vähätellä, vaan niihin tulee suhtautua riittävällä vakavuudella, koska välilevyn pullistuma voi altistaa asiakkaan kuukausien kipukierteelle tai pitkittyessään jopa pysyvälle haitalle.

Välilevyn pullistuma on nopeasti hoidettavissa oleva vaurio ranganrakenteessa, kun hoito kohdistetaan oikein.   

  
SLH®- menetelmä on
UUDENLAINEN ja TODISTETUSTI TEHOKAS 
tapa hoitaa välilevyn pullistumaa.    

Tiedä, mistä välilevyn pullistumasta on oikeasti kysymys.

Ota kivut haltuun ja toivu nopeammin.

Yleisen hoitolinjauksen mukaan välilevyn pullistumaa hoidetaan rappeuman aiheuttamana ongelmana. Tämä näkemys ei tue rangan todellista rakennetta eikä se selitä ymmärrettävästi eikä loogisesti välilevyn pullistuman syntymekanismia eikä oirekuvaa.

Rappeuma näkemys on syy sille, miksi liian moni välilevyn pullistumasta kärsivä asiakas jää viikkojen tai jopa kuukausien kipukierteeseen aivan turhaan.

Katso video ja ymmärrä oireiden taustat ja välilevyn pullistuman todellinen syy. 

SLH®- menetelmällä jopa 80% hoitovaste

SLH®- hoitomenetelmän hoitoperustana on tieto siitä, mitä selkärangassa on todellisuudessa tapahtunut ja millaisesta rangan rakenteellisesta vauriosta välilevyn pullistumassa on kysymys.  

Toipumisen kannalta on tärkeää, että välilevyn pullistumasta kärsivät asiakkaat ymmärtävät,
mitä hoidetaan, miten hoidetaan ja miksi hoidetaan.
Tieto auttaa asiakkaita ymmärtämään hoidon perusteet.

Tämä on yksi syy sille, miksi SLH®- hoitomenetelmä on antanut positiivisen hoitovasteen 80%:lle hoitomenetelmän läpikäynneistä.    

SLH® - hoitomenetelmä lyhentää toipumisaikaa

 SLH® – hoitomenetelmässä kaikki tieto ja ohjeistus pohjautuu selkärangan todelliseen rakenteeseen ja luonnolliseen parantumisprosessiin kulkuun.

Hoito-oppaassa annetut selkeät ohjeet tukevat ja tehostavat kehon luonnollista parantumisprosessia. Hoidon kohdistuessa oikein, voidaan parantumisprosessia lyhentää merkittävästi.

SLH®- hoitomenetelmän avulla asiakkaat ovat saaneet kivut hallintaan 1-2 viikon sisällä hoidon aloittamisesta ja toipuneet välilevyn pullistumasta keskimäärin 2-3 viikossa.

 Yleisen hoitolinjauksen mukainen toipumisaika välilevyn pullistumasta on keskimäärin 2-3 kuukautta, joissain tapauksissa jopa yli 6 kuukauttakin.  

Hoito-oppaan ohjeita noudattamalla kuntoon nopeasti ja turvallisesti

Välilevyn pullistumassa on kysymys ranganrakenteellisesta vauriosta, jota ei voida korjata kehon ulkopuolelta käsin. 

Selkärangan rakenteellisen vaurion parantumiseen ja nopeampaan toipumiseen vaikutat parhaiten omalla toiminnallasi, kun tiedät miten toimia arjessa ja levossa. 

Hoito-oppaan ohjeita noudattamalla edistät toipumistasi ja suojaat ranganrakenteellista vauriota, niin ettei vaurio ranganrakenteessa pääse pahenemaan.

Ota kivut haltuun ja toivu vammastasi nopeasti ja turvallisesti SLH®- hoitomenetelmän avulla.

Hoito-oppaan ohjeita noudattamalla kivut hallintaan jopa 4 päivässä!

”Aloitin hoitomenetelmäsi käytön 13.12.22. Tästä meni muutama päivä (17.12.22), kun armottomat hermokivut hellittivät kuin seinään, olin ihmeissäni? Samalla lopetin ankaran kipulääke kuurini. Iskukivutkin tulivat melkein juuri siinä vaiheessa, kun oppaassasi kerroit.”

-Sami-

Lääkitys ei korjaa vauriota selkärangan rakenteessa

Hoito-oppaasta saat ymmärrettävän selityksen sille, miksi lääkitys ei juurikaan auta välilevyn pullistuman aiheuttamiin kipuihin.

Päästäksesi eroon välilevyn pullistuman aiheuttamista kivuista, tulee hoito kohdistaa vamman perimmäiseen syyhyn. 

On eri asia lievittää oireita, kun kohdistaa hoito oikein. 

Lääkehoidon rinnalla tulee tietää, miten vamman kanssa tulee toimia, jotta nopeampi toipuminen on mahdollinen.

Onko oireesi pahentuneet?

  Onko hermokipuoireesi kestäneet yli 2 viikkoa tai
ovatko hermokipuoireesi hiljalleen tai äkillisesti pahentuneet?

Nämä ovat merkkejä, että vaurio ranganrakenteessa on pahentunut ja hoito ei kohdistu oikein. Oikein hoidettuna välilevyn pullistuma ei oireile viikosta eikä kuukaudesta toiseen.

Mikäli, et tiedä miten vamman kanssa tulisi toimia voit tietämättäsi pitää kipujasi yllä tai pahentaa ranganrakenteessa olevaa vauriota.

Oireiden pitkittyessä välilevyn pullistuma voi altistaa kuukausien kipukierteelle lisäten pysyvän haitan riskiä. Näistä seikoista sinun on hyvä olla tietoinen. Välilevyn pullistuman oireet tulee ottaa riittävällä vakavuudella.

Sähköinen HOITO-OPAS heti käyttöösi

Sähköisen hoito-oppaan saat käyttöösi helposti ja vaivattomasti tilaamalla oppaan tilauslinkin kautta. Tilauksen tehtyäsi saat kuitin ostostasi sähköpostiisi. Kuitti sisältää ohjeet oppaan aktivoimiseen. Aktivoituasi oppaan, saat sen heti käyttöösi.

Hoito-opas kulkee mukanasi koko toipumisprosessin ajan, hoidon alusta hoidon loppuun (kahden viikon ajan). Näin tiedät, kuinka sinun tulee toimia parantumisprosessin eri vaiheissa.


”Opas on hyvä! Jokaisen välilevyn pullistumasta kärsivän tulisi lukea se.

Jos olisin saanut ensimmäiseltä lääkäri käynniltä samat tiedot ja ohjeet kuin oppaasta,
ei vointini olisi mennyt niin huonoksi. ”

-Anne-

SLH®- menetelmän avulla edullisesti kuntoon

Hoito-opas

(SLH®- menetelmä)

 • Tietoa välilevyn pullistuman todellisesta syystä, jotta tiedät, millaisesta vammasta kärsit.
 • Tietoa kivun aiheuttajista, jotta ymmärrät, mistä kipusi johtuvat.
 • Saat selkeitä ohjeita ja neuvoja, miten välilevyn pullistuman kanssa tulee toimia arjessa ja levossa, jotta nopeampi toipuminen on mahdollinen.
 • Liikuntaopas, jotta tiedät, mitä on hyvä huomioida liikkuessa.
 • Ohjeita, miten kipuja voi helpottaa päivän aikana.
 • Ohjeita, miten pitää huolta selän hyvinvoinnista hoidon aikana.
 • Tietoa parantumisprosessista, jotta tiedät, miten toipuminen edistyy.
 • Tietoa siitä, miten kipu muuttaa muotoaan toipumisen edetessä (Tärkeä osuus).
 • Miten palaat työelämään, ettei vamma uusiudu.
 • Mitä välilevyn pullistuman jälkeen kannattaa huomioida kuntoutumisessa.
 • Saat ohjeet ja neuvot videoina, kirjallisina materiaaleina ja manuaalisina tiedostoina.

Hoito-opas
68 €

Hoitojakson kesto 2-3 viikkoa

Yleinen hoitolinjaus

(lääkitys + kuntoutua)

 • Lääkärinpalkki/palkkiot –> Lääkitys
 • (Mahdollinen magneettikuva)
 • Mahdollinen kuntoutusjakso (fysioterapia)
 • Kuntoutusjakso sisältää usein 3 -10 fysioterapeutin tapaamista.

 • Kuntoutusjakso sisältää vamman osalta yleensä liikehoidon ja kotiharjoitteiden ohjausta ja ohjeistamista.
 • Mahdollisesti manuaalista käsittelyä (hierontaa/manipulaatiota).
 • Mahdollisia kirjallisia ja suullisia ohjeita välilevyn pullistuman hoitoon.

Lääkärin kulut + (MK-kuva) + kuntoutusjakso
n. 300 - 900€

Kuntoutusjakson kesto 5-10 viikkoa

Arvostettu urheiluvaikuttaja
-Jouko Purontakanen-

Kävin ortopedin kanssa keskustelun pullistuma löydöksestäni ja sain lähetteen leikkaukseen. Hoito-oppaan löydettyäni esittelin opasta ortopedille, joka kannusti kokeilemaan hoitomenetelmää.

Oppaan antamien ohjeiden ja neuvojen noudattaminen toi hoitovastetta yllättävänkin nopeasti. Kesä meni liikkuen ja urheillen vailla kipuja. Sovitulla ortopedin kontrollikäynnillä pystyimme yhdessä toteamaan, ettei sovittua leikkausta enää tarvita.

Voin iloisin mielin ja kiitollisena suositella opasta.

-Sami-

”Aloitin hoitomenetelmäsi käytön 13.12.22. Tästä meni muutama päivä (17.12.22), kun armottomat hermokivut hellittivät kuin seinään, olin ihmeissäni? Samalla lopetin ankaran kipulääke kuurini. Iskukivutkin tulivat melkein juuri siinä vaiheessa, kun oppaassasi kerroit.”

-Terhi-

”Ilma teoriaani ja hoitomenetelmääni olisin kärsinyt kovista hermokivusta useammin kuin kerran ja useiden kuukausien ajan. Onneksi näin ei ole käynyt, kun uskalsin kyseenalaistaa yleisen näkemyksen ja hoitolinjauksen. Luottaen omaan osamiseeni, loogiseen ajatteluun ja selkärangan todelliseen rakenteeseen, syntyi toimiva hoitomenetelmä välilevyn pullistumaan.” 

Copyright by Välilevynpullistuma.fi/Terhi Kuolimo/SPORT 2us®

Lisätietoa HOITO-OPPAASTA

Scroll to Top
Välilevynpullistuma.fi